Pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần - Tổng công ty May Bắc Giang LGG

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

70

Xem & Tải

109

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Ánh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập