Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Thương mại điện tử và giải pháp thông tin trong thời kì cách mạng công nghiệp 4. 0

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Trần Hưng
Nhà xuất bản
Công Thương
Trích dẫn