phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng cho công ty Cổ phần Công nghệ Ô tô Miền Bắc

Xem mô tả

11

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Hoàng, Nghĩa Hòa
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn