Đề cương học phần Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

54

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Tin học
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập