Đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Âu Việt

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Phan, Thị Hoài
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn