Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực giáo dục từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lê, Quang Trinh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập