Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa - Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lại, Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập