Hội thảo khoa học quốc tế: Khởi nghiệp và sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

15

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Gồm các bài tham luận với các chủ đề: đổi mới quản trị doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo. Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Đổi mới đào tạo, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Các chủ đề liên quan khác (
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nhà xuất bản
Nxb Hà Nội
Trích dẫn