Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Toyota Quảng Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

15

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Trình bày một số lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Toyota Quảng Ninh
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đinh, Xuân Trường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn