Đề cương bài giảng Quản trị thương hiệu 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

289

Xem & Tải

164

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Bộ môn Quản trị thương hiệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn