Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Xem mô tả

24

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thùy Dung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn