Đề cương bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ môn Quản trị dịch vụ khách sạn - du lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn