Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Tống, Thùy Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn