Đề cương học phần Marketing Căn bản

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

255

Xem & Tải

94

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Nguyên lý marketing
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn