Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Phương Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn