Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

45

Xem & Tải

25

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Hà, Thị Lan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập