Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hà Thành - PGD Xuân Thủy

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trương, Thị Vân Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn