Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Xem mô tả

8

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Thị Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn