Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng điện tử của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Xem mô tả

23

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn