Quản trị quan hệ công chúng của công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Văn Hùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn