Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH AIDEN Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

87

Xem & Tải

95

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đoàn, Thị Thu Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

e3e92914-b346-4e95-83b1-f0a2439bd1a0.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 398.58 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 88 Lượt tải: 7