Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự khối Bizfly - công ty cổ phần VCCORP

Xem mô tả

12

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hà, Nhật Quyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn