Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn online tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trương, Thị Tâm Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn