Chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

20

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn