Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm, Đào Hải Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn