Phân tích thiết kế hệ thống quản lý dự án cho công ty VNPT Media Software

Xem mô tả

107

Xem & Tải

112

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Đinh, Thị Cẩm Linh
Cù, Nguyên Giáp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn