Đề cương học phần Fundamental audit

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ môn Kiểm toán
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập