Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG

Xem mô tả

6

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Khánh Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn