Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

19

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đỗ, Mạnh Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn