Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ TSG

Xem mô tả

27

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Hưng Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn