Quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước của Trung tâm Chính trị Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Xem mô tả

7

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đậu, Thanh Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn