Giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công tyTNHH MTV Tiếp vận Gemadept – Chi nhánh miền Bắc trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19

Xem mô tả

18

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đỗ, Phương Uyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn