Đề cương học phần Thực hành kế toán trên máy vi tính

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ môn Kế toán tài chính
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn