Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu văn phòng phẩm từ thị trường Thái Lan của Công ty cổ phần văn hóa & thương mại Bình Dương -Fabico

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Mai Tuyết
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn