Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động - Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

34

Xem & Tải

26

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Lệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập