Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

241

Xem & Tải

99

Tóm tắt
Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học hệ Sau Đại học
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

49c61619-5788-4edc-8104-06baafcddc09.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 514.57 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 92 Lượt tải: 7