Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp xây dựng tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Hoàng, Thanh Hồng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập