Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin kế toán cho công ty cổ phần công nghệ Windsoft Việt Nam

Xem mô tả

11

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Vân Anh
Cù, Nguyên Giáp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn