Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục tại huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Hoàng Lan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn