Đề cương học phần Quan hệ lao động (BCTT)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn