XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Xem mô tả

15

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thái Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn