Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở - thực tiễn thi hành tại Công ty cổ phần đâu tư Investcom

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trịnh, Thị Bích
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập