ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Học phần: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CÔNG

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Kế toán Tài chính
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn