Quản lý ngân sách nhà nước của xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xem mô tả

33

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hồng Ngoan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn