Đề cương học phần Quản trị thương hiệu 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

25

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị thương hiệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn