Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý mua mỹ phẩm thiên nhiên trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

183

Xem & Tải

111

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Chu, Thị Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn