Đào tạo nhân viên khối nhà hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tân Việt Nhật

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Đàm, Công Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn