Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Bluesky

Xem mô tả

59

Xem & Tải

34

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Mùa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn