Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Việt Hàn trên thị trường Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

56

Xem & Tải

40

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Trung Hiếu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập