Hội thảo quốc tế: Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

21

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày những kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực trạng quản lý, đề cập những vấn đề kinh doanh du lịch theo hướng bền vững, đưa ra chính sách và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Trích dẫn